საკანონმდებლო ცვლილებები

23 ივლისი, 2018

კომისიის 2018 წლის 20 ივლისის N14 დადგენილებით ცვლილება შევიდა  „ბუნებრივი გაზის ტრანსპორტირების სისტემაში და გამანაწილებელ ქსელში ბუნებრივი გაზის ნორმატიული დანაკარგების დამტკიცების შესახებ“ საქართველოს ენერგეტიკისა და წყალმომარაგების მარეგულირებელი ეროვნული კომისიის 2017 წლის 24 მაისის №8 დადგენილებაში და ბუნებრივი გაზის ნორმატიული დანაკარგების ოდენობა განისაზღვრა სს „ვისოლ პეტროლიუმ ჯორჯიასათავის“.  გადადით ვებგვერდზე 

გამომცემი ორგანო: კომისია
დოკუმენტის ტიპი: დადგენილება
თემატიკა: ბუნებრივი გაზი ნორმატიული დანაკარგები