საკანონმდებლო ცვლილებები

26 ივლისი, 2018

კომისიის 2018 წლის 25 ივლისის N16 დადგენილებით ცვლილება შევიდა „ბუნებრივი გაზის ტარიფების შესახებ“ საქართველოს ენერგეტიკის მარეგულირებელი ეროვნული კომისიის (სემეკ) 2005 წლის 30 დეკემბრის №30 დადგენილებაში და განისაზღვრა სს „საჩხერეგაზის“ ტარიფი. გადადით ვებგვერდზე.

გამომცემი ორგანო: კომისია
დოკუმენტის ტიპი: დადგენილება
თემატიკა: ბუნებრივი გაზი ტარიფები საჩხერეგაზი