საკანონმდებლო ცვლილებები

26 ივლისი, 2018

კომისიის 2018 წლის 25 ივლისის N17 დადგენილებით ცვლილება შევიდა „ბუნებრივი გაზის ტარიფების შესახებ“ საქართველოს ენერგეტიკის მარეგულირებელი ეროვნული კომისიის (სემეკ) 2005 წლის 30 დეკემბრის №30 დადგენილებაში და განისაზღვრა სს „ვისოლ პეტროლიუმ ჯორჯიას“ ტარიფი. გადადით ვებგვერდზე 

გამომცემი ორგანო: კომისია
დოკუმენტის ტიპი: დადგენილება
თემატიკა: ბუნებრივი გაზი ტარიფები ვისოლ პეტროლიუმ ჯორჯია