საკანონმდებლო ცვლილებები

12 ივლისი, 2018

კომისიის 2018 წლის 12 ივლისის N54/14 გადაწყვეტილებით ცვლილება შევიდა შპს „სოკარ ჯორჯია გაზის“ ბუნებრივი გაზის განაწილების ლიცენზიაში (გაფართოვდა არეალი). გადადით ვებგვერდზე 

გამომცემი ორგანო: კომისია
დოკუმენტის ტიპი: გადაწყვეტილება
თემატიკა: ბუნებრივი გაზი ცვლილება ლიცენზიაში სოკარ ჯორჯია გაზი