საკანონმდებლო ცვლილებები

27 ივლისი, 2018

კომისიის 2018 წლის 19 ივლისის N58/18 გადაწყვეტილებით ცვლილება შევიდა სს „საქორგგაზის“ ბუნებრივი გაზის განაწილების ლიცენზიაში (გაფართოვდა არეალი). გადადით ვებგვერდზე 

გამომცემი ორგანო: კომისია
დოკუმენტის ტიპი: გადაწყვეტილება
თემატიკა: ბუნებრივი გაზი ცვლილება ლიცენზიაში საქორგგაზი