საკანონმდებლო ცვლილებები

27 ივლისი, 2018

კომისიის 2018 წლის 19 ივლისის N58/17 გადაწყვეტილებით ცვლილება შევიდა შპს „სოკარ ჯორჯია გაზის“ ბუნებრივი გაზის განაწილების ლიცენზიაში (დაკორექტირდა არეალი). გადადით ვებგვერდზე 

გამომცემი ორგანო: კომისია
დოკუმენტის ტიპი: გადაწყვეტილება
თემატიკა: ბუნებრივი გაზი ცვლილება ლიცენზიაში სოკარ ჯორჯია გაზი