საკანონმდებლო ცვლილებები

27 ივლისი, 2018

კომისიის 2018 წლის 19 ივლისის N58/19 გადაწყვეტილებით ცვლილება შევიდა  შპს „ინტერ გაზის“ ბუნებრივი გაზის განაწილების ლიცენზიაში (გაფართოვდა არეალი). გადადით ვებგვერდზე

გამომცემი ორგანო: კომისია
დოკუმენტის ტიპი: გადაწყვეტილება
თემატიკა: ბუნებრივი გაზი ცვლილება ლიცენზიაში ინტერ გაზი