საკანონმდებლო ცვლილებები

30 აგვისტო, 2018

კომისიის 2018 წლის 9 აგვისტოს N64/21 გადაწყვეტილებით ცვლილება შევიდა სს „ვისოლ პეტროლიუმ ჯორჯიას“ ბუნებრივი გაზის განაწილების ლიცენზიაში და გაფართოვდა სამოქმედო არეალი. გადადით ვებგვერდზე

გამომცემი ორგანო: კომისია
დოკუმენტის ტიპი: გადაწყვეტილება
თემატიკა: ლიცენზიაში ცვლილება