საკანონმდებლო ცვლილებები

4 სექტემბერი, 2018

კომისიის 2018 წლის 30 აგვისტოს N21 დადგენილებით ცვლილება შევიდა „საქართველოს ენერგოსისტემის ელექტრულ ქსელებში ელექტროენერგიის ნორმატიული დანაკარგების დამტკიცების შესახებ“ საქართველოს ენერგეტიკისა და წყალმომარაგების მარეგულირებელი ეროვნული კომისიის 2017 წლის 12 დეკემბრის №34 დადგენილებაში და სს „თელასისა“ და სს „ენერგო-პრო ჯორჯიასათვის“ შემცირდა ელექტროენერგიის ჯამური ნორმატიული დანაკარგი 0.4 კვ,  10(6) კვ, 110(35) კვ ძაბვის საფეხურისათვის, გამანაწილებელ ქსელში ელექტროენერგიის მიღებიდან. გადადით ვებგვერდზე

გამომცემი ორგანო: კომისია
დოკუმენტის ტიპი: დადგენილება
თემატიკა: ნორმატიული დანაკარგები ელექტროენერგეტიკა