საკანონმდებლო ცვლილებები

9 ნოემბერი, 2018

საქართველოს ენერგეტიკისა და წყალმომარაგების მარეგულირებელი ეროვნული კომისიის 2018 წლის 2 ნოემბრის N89/1 გადაწყვეტილებით შპს „აჭარა ენერჯი-2007“-ის ლიცენზიაში შევიდა ცვლილება და დაემატა „კირნათი ჰესი“. გადადით ვებგვერდზე

გამომცემი ორგანო: კომისია
დოკუმენტის ტიპი: გადაწყვეტილება
თემატიკა: ცვლილება ლიცენზიაში