საკანონმდებლო ცვლილებები

12 დეკემბერი, 2018

საქართველოს ეკონომიკისა და მდგრადი განვითარების მინისტრის 2018 წლის 5 დეკემბრის N1-1/547 ბრძანებით დამტკიცდა 2019 წლის ელექტროენერგიის (სიმძლავრის) ბალანსი. ამასთან, ქვეყნის ერთიანი ელექტროენერგეტიკული სისტემის მარეგულირებელ სადგურად განისაზღვრა შპს „ენგურჰესი“ და შპს „ვარდნილჰესი“. გადადით ვებგვერდზე

გამომცემი ორგანო: სამინისტროები
დოკუმენტის ტიპი: ბრძანება
თემატიკა: ელექტროენერგეტიკა ბალანსი