საკანონმდებლო ცვლილებები

11 დეკემბერი, 2018

გამოქვეყნდა კომისიის ანგარიში საქართველოს ზოგადი ადმინისტრაციული კოდექსის III თავის (ინფორმაციის თავისუფლება) მოთხოვნათა შესრულების შესახებ. გადადით ვებგვერდზე

გამომცემი ორგანო: კომისია
დოკუმენტის ტიპი: პრესრელიზი
თემატიკა: ანგარიში