საკანონმდებლო ცვლილებები

4 აპრილი, 2019

საქართველოს ეკონომიკისა და მდგრადი განვითარების მინისტრის 2019 წლის 3 აპრილის N1-1/160 ბრძანებით ცვლილება შევიდა „ელექტროენერგიის (სიმძლავრის) ბაზრის წესების დამტკიცების შესახებ“ საქართველოს ენერგეტიკის მინისტრის 2006 წლის 30 აგვისტოს №77 ბრძანებაში, რომლის თანახმად განსხვავებული წესი დადგინდა ელექტროენერგიის პირდაპირ მომხმარებლად სავალდებულო რეგისტრაციის მიმართ. გადადით ვებგვერდზე

გამომცემი ორგანო: სამინისტროები
დოკუმენტის ტიპი: ბრძანება
თემატიკა: პირდაპირი მომხმარებელი