საკანონმდებლო ცვლილებები

4 აპრილი, 2019

კომისიის 2019 წლის 27 მარტის N6 დადგენილებით ცვლილება შევიდა „ბუნებრივი გაზის ქსელის წესების დამტკიცების შესახებ“ საქართველოს ენერგეტიკისა და წყალმომარაგების მარეგულირებელი ეროვნული კომისიის 2018 წლის 31 აგვისტოს №22 დადგენილებაში. გადადით ვებგვერდზე

გამომცემი ორგანო: კომისია
დოკუმენტის ტიპი: დადგენილება
თემატიკა: ბუნებრივი გაზის ქსელის წესები