საკანონმდებლო ცვლილებები

4 აპრილი, 2019

კომისიის 2019 წლის 27 მარტის N23/20 გადაწყვეტილებით წარმოების ლიცენზია გაიცა სს „სვანეთი ჰესზე“. გადადით ვებგვერდზე

გამომცემი ორგანო: კომისია
დოკუმენტის ტიპი: გადაწყვეტილება
თემატიკა: ლიცენზიის გაცემა