საკანონმდებლო ცვლილებები

1 აგვისტო, 2019

კომისიის 2019 წლის 25 ივლისის N17 დადგენილებით ცვლილება შევიდა „ქსელის წესების დამტკიცების შესახებ“ საქართველოს ენერგეტიკისა და წყალმომარაგების მარეგულირებელი ეროვნული კომისიის 2014 წლის 17 აპრილის №10 დადგენილებაში, რის შედეგადაც დადგინდა შეზღუდვები  გადაცემის ლიცენზიატის კუთვნილ ელექტროგადამცემ ხაზში შეჭრის შემთხვევებზე. გადადით ვებგვერდზე

გამომცემი ორგანო: კომისია
დოკუმენტის ტიპი: დადგენილება
თემატიკა: