საკანონმდებლო ცვლილებები

17 მაისი, 2017

საქართველოს მთავრობის 2017 წლის 25 აპრილის №815 განკარგულებით ცნობად იქნა მიღებული ინფორმაცია საქართველოს მთავრობასა და შპს „Energo Windpower“-ს შორის 2014 წლის 23 მაისს დადებული ურთიერთგაგების მემორანდუმის 3.1 პუნქტით განსაზღვრული ვალდებულებების შპს „Energo Windpower“-ის მიერ დარღვევის თაობაზე და ურთიერთგაგების მემორანდუმი  მიჩნეულ იქნეს შეწყვეტილად მემორანდუმის 6.2(с) ქვეპუნქტის საფუძველზე.

გამომცემი ორგანო: საქართველოს მთავრობა
დოკუმენტის ტიპი: განკარგულება
თემატიკა: შეწყვეტა,ელექტროენერგეტიკა