საკანონმდებლო ცვლილებები

30 ივლისი, 2019

კომისიის 2019 წლის 19 ივნისის N16 დადგენილებით ცვლილება შევიდა ქსელის წესების დამტკიცების შესახებ“ საქართველოს ენერგეტიკისა და წყალმომარაგების მარეგულირებელი ეროვნული კომისიის 2014 წლის 17 აპრილის №10 დადგენილებაში. გადადით ვებგვერდზე

გამომცემი ორგანო: კომისია
დოკუმენტის ტიპი: დადგენილება
თემატიკა: ქსელის წესები