საკანონმდებლო ცვლილებები

17 ივნისი, 2019

კომისიის 2019 წლის 13 ივნისის N10 დადგენილებით ცვლილება შევიდა  „საქართველოს ენერგოსისტემის ელექტრულ ქსელებში ელექტროენერგიის ნორმატიული დანაკარგების დამტკიცების შესახებ“ საქართველოს ენერგეტიკისა და წყალმომარაგების მარეგულირებელი ეროვნული კომისიის 2017 წლის 12 დეკემბრის № 34 დადგენილებაში რომლის თანახმადაც ელექტროენერგიის ჯამური ნორმატიული დანაკარგი სს „ენერგო-პრო ჯორჯიას“ ქსელში, გამანაწილებელ ქსელში მიღებიდან განისაზღვრა 10.37%,  ნაცვლად 9.33%-ისა. გადადით ვებგვერდზე

გამომცემი ორგანო: კომისია
დოკუმენტის ტიპი: დადგენილება
თემატიკა: ნორმატიული დანაკარგი