საკანონმდებლო ცვლილებები

5 ივნისი, 2019

კომისიის 2019 წლის 31 მაისის N9 დადგენილებით ცვლილება შევიდა  ,,ელექტროენერგიის (სიმძლავრის) მიწოდებისა და მოხმარების წესების“ დამტკიცების შესახებ“ საქართველოს ენერგეტიკისა და წყალმომარაგების მარეგულირებელი ეროვნული კომისიის 2008 წლის 18 სექტემბრის №20 დადგენილებაში, რომლის თანახმადაც დეპოზიტის მოთხოვნა შესაძლებელი გახდა იმ მომხმარებლისათვის, რომლის საშუალო თვიური მოხმარება აღემატება 50 000 ლარს და არსებობს ელექტროენერგიის გადაუხდელობის მომატებული რისკი. გადადით ვებგვერდზე

გამომცემი ორგანო: კომისია
დოკუმენტის ტიპი: დადგენილება
თემატიკა: დეპოზიტი