საკანონმდებლო ცვლილებები

4 ივნისი, 2019

კომისიის 2019 წლის 30 მაისის N41/29 გადაწყვეტილებით ცვლილება შევიდა „მარნეულის სოფწყალის“ წყალმომარაგების ლიცენზიაში და გაფართოვდა არეალი. გადადით ვებგვერდზე

გამომცემი ორგანო: კომისია
დოკუმენტის ტიპი: გადაწყვეტილება
თემატიკა: ცვლილება ლიცენზიაში