საკანონმდებლო ცვლილებები

29 მაისი, 2019

კომისიის 2019 წლის 24 მაისის N39/21 გადაწყვეტილებით ცვლილება შევიდა შპს „სოკარ ჯორჯია გაზის“  ბუნებრივი გაზის განაწილების ლიცენზიაში და გაფართოვდა არეალი. გადადით ვებგვერდზე

გამომცემი ორგანო: კომისია
დოკუმენტის ტიპი: გადაწყვეტილება
თემატიკა: ცვლილება ლიცენზიაში