საკანონმდებლო ცვლილებები

17 მაისი, 2017

საქართველოს მთავრობის 2017 წლის 25 აპრილის №818 განკარგულებით მოწონებულ იქნა საქართველოს მთავრობასა და შპს „მარგი ენერჯის“ შორის დასადები ურთიერთგაგების მემორანდუმი „მარგი ჰესის“ მშენებლობის განხორციელებადობის ტექნიკურ-ეკონომიკური საკითხების შესწავლის თაობაზე.იხილეთ ვებგვერდზე

გამომცემი ორგანო: საქართველოს მთავრობა
დოკუმენტის ტიპი: განკარგულება
თემატიკა: ელექტროენერგეტიკა,ჰესი