საკანონმდებლო ცვლილებები

22 მაისი, 2019

საქართველოს  ეკონომიკისა და მდგრადი განვითარების მინისტრის 2019 წლის 21 მაისის N1-1/246 ბრძანებით ცვლილება შევიდა „2019 წლის ბუნებრივი გაზის ბალანსის დამტკიცების შესახებ“ საქართველოს ეკონომიკისა და მდგრადი განვითარების მინისტრის 2018 წლის 21 დეკემბრის N1-1/603 ბრძანებაში და ჩამოყალიბდა ახალი რედაქციით. გადადით ვებგვერდზე

გამომცემი ორგანო: საქართველოს მთავრობა
დოკუმენტის ტიპი: ბრძანება
თემატიკა: გაზის ბალანსი