საკანონმდებლო ცვლილებები

24 დეკემბერი, 2019

კომისიის 2019 წლის 20 დეკემბრის N33 დადგენილებით ცვლილება შევიდა „სასმელი წყლის ნორმატიული დანაკარგების გაანგარიშების წესის დამტკიცების შესახებ“ საქართველოს ენერგეტიკისა და წყალმომარაგების მარეგულირებელი ეროვნული კომისიის 2017 წლის 26 დეკემბრის №45 დადგენილებაში. გადადით ვებგვერდზე

გამომცემი ორგანო: კომისია
დოკუმენტის ტიპი: დადგენილება
თემატიკა: სასმელი წყლის ნორმატიული დანაკარგების გაანგარიშების წესი