საკანონმდებლო ცვლილებები

19 დეკემბერი, 2019

კომისიის 2019 წლის 6 დეკემბრის N99/4 გადაწყვეტილებით შპს „სოკარ ჯორჯია გაზის“ ბუნებრივი გაზის განაწილების ლიცენზიაში შევიდა ცვლილება და გაფართოვდა არეალი. გადადით ვებგვერდზე

გამომცემი ორგანო: კომისია
დოკუმენტის ტიპი: გადაწყვეტილება
თემატიკა: ცვლილება ლიცენზიაში