საკანონმდებლო ცვლილებები

24 დეკემბერი, 2019

კომისიის 2019 წლის 24 დეკემბრის N38; 25 დეკემბრის N39, N40, N41, N42, N43, N44; 27 დეკემბრის N48 და 30 დეკემბრის N49 და 50 დადგენილებებით ცვლილება შევიდა „ბუნებრივი გაზის ტარიფების შესახებ“ საქართველოს ენერგეტიკისა და წყალმომარაგების მარეგულირებელი ეროვნული კომისიის 2005 წლის 30 დეკემბრის N30 დადგენილებაში და განაწილების ქსელით მოხმარების ზღვრული (ზედაზღვარი) ტარიფები იმ ფიზიკური პირებისთვის (მოსახლეობა საყოფაცხოვრებო მომხმარებელი) რომლებიც ბუნებრივ გაზ მოიხმარენ სამეწარმეო საქმიანობისთვის საწარმოების მიხედვით დადგიდა შემდეგნაირად:

  1. შპს „თბილისი ენერჯი“ – 39.100 (ცვლილებამდე -39.101) გადადით ვებგვერდზე 
  2. სს „ენერგოკავშირი“ – 41.901 (ცვლილებამდე - 41.971) გადადით ვებგვერდზე 
  3. შპს „არზუ გაზი“ – 46.917 (ცვლილებამდე 46.925) გადადით ვებგვერდზე 
  4. სს „საჩხერეგაზი“ – 43.572 (ცვლილებამდე -43.599) გადადით ვებგვერდზე 
  5. შპს „ვარკეთილაირი“ – 41.252 (ცვლილებამდე - 41,2663) გადადით ვებგვერდზე 
  6. შპს „ტაბა“ – 48.800 (ცვლილებამდე - 48,801) გადადით ვებგვერდზე 
  7. სს „საქორგგაზი“ – 48.297 (ცვლილებამდე - 48.304)  გადადით ვებგვერდზე  
  8. შპს „სოკარ ჯორჯია გაზი“ – 48.244 (ცვლილებამდე - 48.245) გადადით ვებგვერდზე 
  9. შპს „თელავგაზი“ – 44.931 (ცვლილებამდე - 44.935) გადადით ვებგვერდზე 

ბუნებრივი გაზის ტრანსპორტირების ტარიფი შპს „გაზის ტრანსპორტირების კომპანიისთვის - 1.895 (ცვლილებამდე -1.870) გადადით ვებგვერდზე 

გამომცემი ორგანო: კომისია
დოკუმენტის ტიპი: დადგენილება
თემატიკა: ბუნებრივი გაზის ტარიფები