საკანონმდებლო ცვლილებები

22 ნოემბერი, 2019

კომისიის 2019 წლის 22 ნოემბრის N29; 28 ნოემბრის N30, N31; 24 დეკემბრის N34, N35, N36, N37 და 30 დეკემბრის N51, N52, N53 დადგენილებებით, ცვლილება შევიდა „ელექტროენერგიის ტარიფების შესახებ“ საქართველოს ენერგეტიკისა და წყალმომარაგების მარეგულირებელი ეროვნული კომისიის 2008 წლის 4 დეკემბრის №33 დადგენილებაში, კერძოდ:

  1. სს „ხრამჰესის 1“- ის ელექტროენერგიის გასაყიდი გრძელვადიანი ზღვრული ტარიფი დადგინდა 2019 წლის 1 დეკემბრიდან 2021 წლის 31 დეკემბრის ჩათვლით - 10.837 თეთრი/კვტსთ. ცვლილებამდე არსებული ტარიფი - 9,781 თეთრი/კვტსთ. გადადით ვებგვერდზე   
  2. სს „ხრამჰესის 2“- ის ელექტროენერგიის გასაყიდი გრძელვადიანი ზღვრული ტარიფი დადგინდა 2019 წლის 1 დეკემბრიდან 2021 წლის 31 დეკემბრის ჩათვლით - 12.304 თეთრი/კვტსთ. (ცვლილებამდე - 11,248 თეთრი/კვტსთ). გადადით ვებგვერდზე 
  3. გარანტირებული სიმძლავრის საფასურები 2020 წლის 1 იანვრიდან 31 დეკემბრის ჩათვლით დადგინდა:
  4. მარეგულირებელ სადგურად მიჩნეული ელექტროსადგურების წარმოებული ელექტროენერგიის გასაყიდი ფიქსირებული ტარიფები:
  5. სს „საქართველოს სახელმწიფო ელექტროსისტემის“ ელექტროენერგის გადაცემის ფიქსირებული ტარიფი დადგინდა 1.013 თეთრი/კვტსთ (ცვლილებამდე 1.323) გადადით ვებგვერდზე 
გამომცემი ორგანო: კომისია
დოკუმენტის ტიპი: განკარგულება
თემატიკა: ელექტროენერგეტიკის ტარიფები