საკანონმდებლო ცვლილებები

17 მაისი, 2017

საქართველოს მთავრობის 2017 წლის 28 აპრილის №831 განკარგულებით მოწონებულ იქნა საქართველოს მთავრობასა და შპს „ტიტა ენერჯის“ შორის „ტიტა ჰესის“ თაობაზე დასადები ურთიერთგაგების მემორანდუმი.იხილეთ ვებგვერდზე

გამომცემი ორგანო: საქართველოს მთავრობა
დოკუმენტის ტიპი: განკარგულება
თემატიკა: ელექტროენერგეტიკა,ჰესი