საკანონმდებლო ცვლილებები

12 ნოემბერი, 2019

კომისიის 2019 წლის 7 ნოემბრის N89/16 გადაწყვეტილებით, შპს „დიღომი ვილაგაზზე“ უვადოდ გაიცა ბუნებრივი გაზის განაწილების ლიცენზია. გადადით ვებგვერდზე 

გამომცემი ორგანო: კომისია
დოკუმენტის ტიპი: გადაწყვეტილება
თემატიკა: ლიცენზია