საკანონმდებლო ცვლილებები

16 დეკემბერი, 2019

საქართველოს მთავრობის 2019 წლის 12 დეკემბრის N614 დადგენილებით ცვლილება შევიდა  „საქართველოს ელექტროენერგეტიკულ სისტემაში გარანტირებული სიმძლავრისა და გარანტირებული სიმძლავრის წყაროების განსაზღვრის შესახებ“ საქართველოს მთავრობის 2010 წლის 15 ივლისის №193 დადგენილებაში და შპს „ჯიფაუერი“ -ს 60 მვტ-იანი აირტურბინული ელექტროსადგური გარანტირებული სიმძლავრის წყაროდ განისაზღვრა 2021 წლის 1 იანვრამდე. გადადით ვებგვერდზე 

გამომცემი ორგანო: საქართველოს მთავრობა
დოკუმენტის ტიპი: დადგენილება
თემატიკა: გარანტირებული სიმძლავრის წყარო