საკანონმდებლო ცვლილებები

25 დეკემბერი, 2019

საქართველოს ეკონიმიკისა და მდგრადი განვითარების მინისტრის 2019 წლის 23 დეკემბრის N1-1/601 ბრძანებით დამტკიცდა 2020 წლის ელექტროენერგიის (სიმძლავრის) ბალანსი. გადადით ვებგვერდზე 

გამომცემი ორგანო: სამინისტროები
დოკუმენტის ტიპი: ბრძანება
თემატიკა: ელექტროენერგიის(სიმძლავრის) ბალანსი