საკანონმდებლო ცვლილებები

25 დეკემბერი, 2019

საქართველოს ეკონიმიკისა და მდგრადი განვითარების მინისტრის 2019 წლის 23 დეკემბრის N1-1/600 ბრძანებით დამტკიცდა 2020 წლის ბუნებრივი გაზის ბალანსი. გადადით ვებგვერდზე

გამომცემი ორგანო: სამინისტროები
დოკუმენტის ტიპი: ბრძანება
თემატიკა: ბუნებრივი გაზის ბალანსი