საკანონმდებლო ცვლილებები

17 მაისი, 2017

საქართველოს მთავრობის 2017 წლის 25 აპრილის №812 მოწონებულ იქნა საქართველოს მთავრობასა და შპს „ჯორჯიან შენკე ფაუერ ინვესტმენტს“ შორის „აკავრეთა ჰესის“ თაობაზე დასადები ურთიერთგაგების მემორანდუმი.იხილეთ ვებგვერდზე

გამომცემი ორგანო: საქართველოს მთავრობა
დოკუმენტის ტიპი: განკარგულება
თემატიკა: ელექტროენერგეტიკა,ჰესი