საკანონმდებლო ცვლილებები

30 იანვარი, 2020

კომისიის 2020 წლის 22 იანვრის N1 დადგენილებით ცვლილება შევიდა „საქართველოს ენერგეტიკისა და წყალმომარაგების მარეგულირებელი ეროვნული კომისიის დებულების დამტკიცების შესახებ“ საქართველოს ენერგეტიკისა და წყალმომარაგების მარეგულირებელი ეროვნული კომისიის 2014 წლის 6 მარტის №6 დადგენილებაში და მომხმარებელთა საჩივრების დეპარტამენტის კომპეტენციას დაემატაახალი მომხმარებლების გამანაწილებელ ქსელზე და წყალმომარაგების სისტემასთან მიეთების ვადის თაობაზე, განცხადებებისა და წერილების განხილვა. გადადით ვებგვერდზე

გამომცემი ორგანო: კომისია
დოკუმენტის ტიპი: დადგენილება
თემატიკა: ცვლილება დებულებაში