საკანონმდებლო ცვლილებები

6 მარტი, 2020

კომისიის 2020 წლის 27 თებერვლის N19/23 გადაწყეტილებით ცვლილება შევიდა შპს „ეს-ჯი-გაზ კომპანის“ ლიცენზიაში და გაფართვოდა არეალი. გადადით ვებგვერდზე

გამომცემი ორგანო: კომისია
დოკუმენტის ტიპი: გადაწყვეტილება
თემატიკა: ცვლილება ლიცენზიაში