საკანონმდებლო ცვლილებები

26 თებერვალი, 2020

კომისიის 2020 წლის 14 თებერვლის N8 დადგენილებით ცვილება შევიდა ელექტროენერგეტიკისა და ბუნებრივი გაზის სექტორში მოქმედი მიწოდლებისა და მოხმარების წესებში და მომხმარებლის ბრუნვის ისტორიაზე წვდომის უფლება დასაშვებად იქნა მიჩნეული იმ შემთხვევაში თუ ამას ითვალისწინებს კომისიის აქტი. გადადით ვებგვერდზე

გამომცემი ორგანო: კომისია
დოკუმენტის ტიპი: დადგენილება
თემატიკა: ცვლილება წესებში