საკანონმდებლო ცვლილებები

30 მარტი, 2020

საქართველოს ენერგეტიკისა და წყალმომარაგების მარეგულირებელი ეროვნული კომისიის 2020 წლის 25 მარტის N29/4 გადაწყვეტილებით შპს „გარდაბნის თბოსადგური 2“ ზე გაიცა ელექტროენერგიის წარმოების ლიცენზია. გადადით ვებგვერდზე

გამომცემი ორგანო: კომისია
დოკუმენტის ტიპი: გადაწყვეტილება
თემატიკა: ლიცენზია