საკანონმდებლო ცვლილებები

24 მარტი, 2020

საქართველოს ეკონომიკისა და მდგრადი განვითარების მინისტრის 2020 წლის 20 მარტის N1-1/145 დადგენილებით დამტკიცდა „საქართველოს გადამცემი ქსელის განვითარების ათწლიანი გეგმა“. გადადით ვებგვერდზე

გამომცემი ორგანო: სამინისტროები
დოკუმენტის ტიპი: დადგენილება
თემატიკა: გადამცემი ქსელი