საკანონმდებლო ცვლილებები

29 აპრილი, 2020

საქართველოს ენერგეტიკისა და წყალმომარაგების მარეგულირებელი ეროვნული კომისიის 2020 წლის 22 აპრილის N11 დადგენილებით ცვლილება შევიდა „ქსელის წესების დამტკიცების შესახებ“ კომისიის 2014 წლის 17 აპრილის N10 დადგენილებაში და დაემატა გადამცემ ქსელთან მიერთების მოდიფიკაციის ზოგადი პირობები. იხ. ვებგვერდი

გამომცემი ორგანო: კომისია
დოკუმენტის ტიპი: დადგენილება
თემატიკა: ქსელის წესები