საკანონმდებლო ცვლილებები

24 აპრილი, 2020

საქართველოს ეკონომიკისა და მდგრადი განვითარების მინისტრის 2020 წლის 22 აპრილის N1-1/173 ბრძანებით ცვლილება შევიდა  „2020 წლის ბუნებრივი გაზის ბალანსის დამტკიცების შესახებ“ საქართველოს ეკონომიკისა და მდგრადი განვითარების მინისტრის 2019 წლის 23 დეკემბრის №1-1/600 ბრძანებაში. იხ. ვებგვედრი

გამომცემი ორგანო: სამინისტროები
დოკუმენტის ტიპი: ბრძანება
თემატიკა: ბუნებრივი გაზის ბალანსი