საკანონმდებლო ცვლილებები

5 მაისი, 2020

კომისიის 2020 წლის 29 აპრილის N12 დადგენილებით ცვლილება შევიდა საქართველოს ენერგეტიკისა და წყალმომარაგების მარეგულირებელი ეროვნული კომისიის ზოგიერთ დადგენილებაში და ახალი კორონავირუსის გავრცელებასთან დაკავშირებით განისაზღვრა ფორსმაჟორულ გარემოებაში დეპოზიტის მოთხოვნის, ასევე მრიცხველიდან ჩვენების აღების განსაკუთრებული წესი. იხ. ვებგვერდი

გამომცემი ორგანო: კომისია
დოკუმენტის ტიპი: დადგენილება
თემატიკა: ფორსმაჟორი