საკანონმდებლო ცვლილებები

6 მაისი, 2020

კომისიის 2020 წლის 29 აპრილის N34/5 გადაწყვეტილებით ცვლილება შევიდა შპს „სოკარ ჯორჯია გაზის“ განაწილების ლიცენზიაში და გაფართოვდა სამოქმედო არეალი. იხ. ვებგვერდი

გამომცემი ორგანო: კომისია
დოკუმენტის ტიპი: გადაწყვეტილება
თემატიკა: ცვლილება ლიცენზიაში