საკანონმდებლო ცვლილებები

31 ივლისი, 2020

საქართველოს ეკონომიკისა და მდგრადი განვითარების მინისტრის 2020 წლის 27 ივლისის N1-1/267 ბრძანებით ცვლილება შევიდა 2020 წლის ელექტროენერგიის (სიმძლავრის) ბალანსის დამტკიცების შესახებ საქართველოს ეკონომიკისა და მდგრადი განვითარების მინისტრის 2019 წლის 23 დეკემბრის №1-1/601 ბრძანებაში. იხ. ვებგვერდი

გამომცემი ორგანო: სამინისტროები
დოკუმენტის ტიპი: ბრძანება
თემატიკა: ელექტროენერგიის ბალანსი