საკანონმდებლო ცვლილებები

29 ივლისი, 2020

საქართველოს ეკონომიკისა და მდგრადი განვითარების მინისტრის 2020 წლის 23 ივლისის N1-1/260 ბრძანებით ცვლილება შევიდა 2020 წლის ბუნებრივი გაზის ბალანსის დამტკიცების შესახებ“ საქართველოს ეკონომიკისა და მდგრადი განვითარების მინისტრის 2019 წლის 23 დეკემბრის №1-1/600 ბრძანებაში. იხ. ვებგვერდი

გამომცემი ორგანო: სამინისტროები
დოკუმენტის ტიპი: ბრძანება
თემატიკა: ბუნებრივი გაზის ბალანსი