საკანონმდებლო ცვლილებები

21 აგვისტო, 2020

საქართველოს ეკონომიკისა და მდგრადი განვითარების მინისტრის 2020 წლის 19 აგვისტოს N1-1/330 ბრძანებით ცვლილება შევიდა „2020 წლის ბუნებრივი გაზის ბალანსის დამტკიცების შესახებ“ საქართველოს ეკონომიკისა და მდგრადი განვითარების მინისტრის 2019 წლის 23 დეკემბრის N1-1/600 ბრძანებაში. იხ. ვებგვერდი

გამომცემი ორგანო: სამინისტროები
დოკუმენტის ტიპი: ბრძანება
თემატიკა: ბუნებრივი გაზის ბალანსი