საკანონმდებლო ცვლილებები

18 მაისი, 2017

საქართველოს მთავრობის 2017 წლის 4 მაისის №857 განკარგულებით მოწონებულ იქნა საქართველოს მთავრობას, შპს „პრაიმ ენერჯისა“ და სს „ელექტროენერგეტიკული სისტემის კომერციულ ოპერატორს“ შორის დასადები ურთიერთგაგების მემორანდუმი.იხილეთ ვებგვერდზე

გამომცემი ორგანო: საქართველოს მთავრობა
დოკუმენტის ტიპი: განკარგულება
თემატიკა: ენერგეტიკა