საკანონმდებლო ცვლილებები

5 ივნისი, 2020

კომისიის 2020 წლის 28 მაისის N39/2 გადაწყვეტილებით სს „საქართველოს ენერგეტიკულ ბირჟაზე“ გაიცა ელექტროენერგეტიკის ბაზრის ოპერირების ლიცენზია. იხ. ვებგვერდი

გამომცემი ორგანო: კომისია
დოკუმენტის ტიპი: გადაწყვეტილება
თემატიკა: ლიცენზია