საკანონმდებლო ცვლილებები

23 ივნისი, 2020

კომისიის 2020 წლის 18 ივნისის N44/1 გადაწყვეტილებით, ცვლილება შევიდა შპს „სოკარ ჯორჯია გაზის“ ლიცენზიაში და გაფართოვდა სალიცენზიო არეალი. იხ. ვებგვერდი

გამომცემი ორგანო: კომისია
დოკუმენტის ტიპი: გადაწყვეტილება
თემატიკა: ლიცენზია