საკანონმდებლო ცვლილებები

28 ივლისი, 2020

კომისიის 2019 წლის 22 ივლისის N50/9 გადაწყვეტილებით შპს „თბილისი ენერჯის“ დაუბრუნდა ძველი სალიცენზიო ნომერი. იხ. ვებგვერდი

გამომცემი ორგანო: კომისია
დოკუმენტის ტიპი: გადაწყვეტილება
თემატიკა: ლიცენზია